Najnowsze wpisy


Gdzie oddać puste pojemniki z drukarek?...
Autor: dudt6y
Tagi: skup tuszy   skup tonerów   karta przekazania odpadu   zużyte tonery   utylizacja tonerów   zużyte tusze  
04 lutego 2016, 13:38

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który potwierdza, że firma w sposób należyty i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu podmiotowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego postępowania. Każda firma, jaka produkuje odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe wytyczne znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zapoznać się ze specyfikacją odpadów, ponieważ w większości przypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednak materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z drukarki. www.puste.info